Facebook Pixel Code
Menu
DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2000 KČ
DOPRAVA ZDARMA NAD 2000 KČ
Podmínky Pozadí

Úvod

 

Tyto smluvní podmínky se vztahují na stránky www.bambinomio.com, www.bambino.co.uk, www.bambinomio.com.au a na všechny ostatní související stránky. Používáním našich stránek dáváte najevo, že souhlasíte s těmito podmínkami a že se zavazujete k jejich dodržování. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, doporučujeme Vám nevyužívat služby našich stránek. Stránky Bambino Mio neustále měníme a zdokonalujeme, a proto se naše smluvní podmínky mohou čas od času změnit. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Používáním našich služeb nenabýváte žádné právo k duševnímu vlastnictví týkající se služeb či obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah našich webových stránek nelze použít, pokud nezískáte souhlas od jeho vlastníka, nebo když to jinak nedovolují právní předpisy.

Společnost Bambino Mio Ltd je vlastníkem licence všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách a materiálu zveřejněného na těchto stránkách, nebo je používá se souhlasem třetích stran. Vytištění nebo stažení materiálů zveřejněných na našich stránkách je povoleno pouze pro vaše osobní potřeby. Žádná část těchto webových stránek nesmí být v žádné formě zkopírována nebo reprodukována bez souhlasu společnosti Bambino Mio Ltd. Žádným způsobem neodstraňujte a neupravujte obsah zobrazený na našich stránkách. Pro použití materiálů na našich stránkách pro jiné účely než pro vlastní osobní potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +44 (0)1604 883777 nebo emailové adrese: enquiries@bambinomio.com.

Je zakázáno sdílet přes naše stránky obsah:

a) který narušuje soukromí nebo porušuje lidská práva jiných osob či skupin.

b) na který nemáte autorská práva nebo všechny potřebné licenční smlouvy.

c) který porušuje právní předpisy, podněcuje ke spáchání trestného činu nebo jinému nezákonnému chování, nebo porušuje práva třetích osob ve Spojeném království, nebo v jakékoliv jiné zemi na světě.

d) Dále, nesmíte zneužívat náš web a vědomě zavádět viry, trojské koně, logické ataky nebo jiné materiály, které mohou technologicky poškodit náš systém.

Materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány pro všechny bezplatně. Snažíme se o to, aby informace na našich stránkách byly správné, ale negarantujeme jejich přesnost nebo úplnost. Negarantujeme, že naše stránky budou vždy dostupné nebo aktuální.

V současnosti naše stránka nemá žádné oblasti, ke kterým by byl přístup omezen. Vyhrazujeme si právo na omezení přístupu k určitým oblastem na této stránce nebo k celé webové stránce a to na základě vlastního uvážení.

Tyto podmínky a požadavky jsou konstruovány a spravovány v souladu s anglickým právem. Jakékoli spory, nároky nebo otázky z nich vyplývající budou podléhat výlučné jurisdikci soudů Spojeného království. Používáním těchto webových stránek se zavazujete k pravomoci těchto soudů.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nemáme pod kontrolou. Společnost Bambino Mio Ltd nenese odpovědnost za obsah těchto stránek. Tyto odkazy používejte pouze na vlastní riziko. Žádná osoba ani společnost nesmí provozovat propojenou internetovou stránku bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti.

V rozsahu povoleném zákonem, my, naše společnost, její zaměstnanci, členové našich přidružených společností a třetí osoby spolupracující s námi tímto výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vzniklé uživateli v souvislosti s používáním našich stránek, pokud není na těchto stránkách uvedeno jinak.

Naše společnost nenese odpovědnost za materiály zveřejněné třetími stranami na těchto stránkách.

Osobní detaily

 

Abyste mohli objednávat přes naše stránky, budete nám muset poskytnout určité informace.

Při objednávce je třeba zadat jméno, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo objednávajícího. Objednávající je zodpovědný za to, aby všechny nám poskytnuté informace byly pravdivé a přesné.

Objednávky

 

Kroky potřebné k uskutečnění objednávky jsou následovné:

a) Objednávacím procesem budete proveden/a pomocí instrukcí. V případě, že budete chtít svou objednávku změnit, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "Pokračovat v nákupu", nebo pomocí tlačítka "Zpět" ve Vašem prohlížeči.

b) Svou objednávku potvrdíte kliknutím na tlačítko "Objednat" na konci objednávacího procesu.

c) Po dokončení objednávky obdržíte automatický email o úspěšném odeslání objednávky. Po kontrole skladových zásob a totožnosti objednavatele Vás můžeme kontaktovat, pokud Vaše objednávka nemůže být splněna nebo bude opožděná.

d) Pokud z jakéhokoliv důvodu budete chtít zrušit Vaši objednávku, můžete tak udělat prostřednictvím našeho obchodního oddělení. Prosím, kontaktujte nás na emailové adrese lucia@fiedler.eu.

Stanovení ceny

 

Cena je vždy zobrazena vedle vybraného produktu. Ceny jsou včetně DPH, ale neobsahují náklady na dopravu nebo jiné případné výdaje (např. clo).

Ceny produktů a cena za dopravu se řídí podle údajů zobrazených na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen produktů a dopravy bez předchozího upozornění. Tyto změny se netýkají objednávek, o kterých jste již obdrželi závazné potvrzení o přijetí objednávky.

Naše webové stránky obsahují velký počet produktů, a i navzdory našim nejlepším snahám se může stát to, že cena uvedená u produktu je nesprávná. Pokud zjistíme, že Vám byl nějaký produkt vyúčtován s nesprávnou cenou, budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na dalších krocích. Pokud je chyba zřejmá a objednávajícím snadno rozpoznatelná, nejsme povinni poskytnout produkt za nesprávnou nižší cenu.

Platba je součástí objednávacího procesu. Platba musí být provedena jedním ze způsobů uvedených na naší stránce.

Produkty

 

Ke každému produktu je k dispozici popis, který můžete najít na webové stránce s příslušným produktem.

Pro popis produktů platí následující:

a) vyhrazujeme si právo na změnu popisů produktů, a to i bez předchozího upozornění. Tyto změny se netýkají objednávek, o kterých jste již obdrželi závazné potvrzení o přijetí objednávky.

b) všechny velikosti a hmotnosti jsou přibližné a slouží pouze jako orientační hodnoty.

c) název produktu nemusí reprezentovat jeho reálnou barvu. Pokud máte dotazy nebo nejasnosti ohledně produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Záruka

Na všechny výrobky Bambino Mio se vztahuje 24 měsíční záruka. Bambino Mio vymění jakýkoliv výrobek, který během 24 měsíců od zakoupení vykazuje náznaky výrobní vady (na obecné opotřebení se záruka nevztahuje) v případě, že se výrobek používal a byl praný správným způsobem.

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly vystaveny nadměrnému nebo nesprávnému praní. Nadměrné praní zahrnuje následující body (ale nejedná se pouze o uvedené případy):

a) Pravidelné praní na 60°C nebo praní na více stupnů

b) Pravidelné sušení v bubnové sušičce (poznámka: pravidelné sušení v bubnové sušičce může snížit životnost plenek miosolo all-in-one a plenkových kalhotek miosoft)

c) Extra máchání před a po "normálním" praní

d) Nechávat pleny venku delší dobu

e) Vystavení teplotám pod bodem mrazu

f) Používání agresivních a abrazivních prostředků na čištění a namáčení plen

g) Nesprávné namáčení produktů do roztoku miofresh (poznámka: vnější část plenky miosolo a kalhotky miosoft se nesmějí namáčet)

Výše uvedené body budou mít za následek předčasně opotřebení a poškození Vašich plen, nepovažují se za správnou péči o pleny, a proto nelze na vzniklé poškození uplatnit záruku.

Rozhodnutí společnosti Bambino Mio je konečné.

 

Péče o výrobky

Na etiketách výrobků Bambino Mio jsou uvedeny maximální povolené prací podmínky, a nikoli prací podmínky, které Bambino Mio doporučuje, aby se maximalizovala životnost výrobků. Abyste pleny mohli co nejdéle používat, doporučujeme je pravidelně prát na 40°C s přidáním jedné odměrky dezinfekčního prostředku miofresh a jejich volné sušení. Časté praní plen na vyšších stupních a pravidelné sušení v bubnové sušičce může vést k předčasnému opotřebení plen.

Obecné používání

Znovupoužitelné plenky jsou klasifikovány jako dětské oblečení, a jak u každého oblečení, je nutné brát v úvahu jejich všeobecné používání. To znamená, jak často pleny perete a kolik kusů máte k dispozici. Například, všeobecné používání plenek se výrazně liší, když máte doma velký počet plen a stačí Vám je prát jednou za týden, než kdybyste měli 10 plen, které byste prali každý den. Obecné používání výrobku se bere v úvahu a posuzuje se při každém případě zvlášť.

Od narození po nočník

Výraz 'od narození po nočník' označuje využitelnost/velikost pleny, a ne její životnost. Společnost Bambino Mio netvrdí, že životnost Vašich plen by měla, nebo bude trvat až do doby, kdy se Vaše dítě naučí chodit na nočník. Možnost využití plenky 'od narození po nočník' je pravdivé u většinu dětí, ale kvůli různorodosti velikosti a tvaru miminek, nemůže být garantováno.

Pleny z druhé ruky

Musí se předložit doklad o koupi, bez dokladu se nedá záruka uplatnit. Na pleny zakoupené z druhé ruky se záruka nevztahuje.

Třetí strany

Společnost Bambino Mio vymění všechny vadné nebo poškozené výrobky, na které se vztahuje záruka. Společnost Bambino Mio vymění produkty zakoupené u třetích stran, pokud jsou tyto strany našimi oficiálními partnery a je předložen doklad o koupi. V prípadě, že se zjistí výrobní vada na výrobku, náklady spojené se zasláním zboží hradí společnost Bambino Mio. Pokud se zákazník domnívá, že výrobek byl vadný a posílá ho zpět ke kontrole, náklady spojené se zasláním zboží hradí zákazník. V prípadě, že se zjistí výrobní vada na výrobku, zákazníkovy budou vráceny náklady za poštovné. Vrácení peněz nebo výměnu lze získat pouze od původního prodejce.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit?

Vyplňte tento kontaktní formulář a my se vám ozveme, hned jak to bude možné.

Ing. Lubomír Fiedler

Trnkova 144

628 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA