My Cart
You're €75,00 away from Free Shipping
$0
$75

Dit vind je misschien ook leuk

aankleedkussen voor baby's

€19,99

€11,99

ADD TO CART

grab & go koppeling wisselen

€34,99

€20,99

ADD TO CART

wasmiddel voor baby's - 28 oz

€5,49

€3,29

ADD TO CART

Uw winkelwagen is leeg

Inleiding

Bambino Mio Ltd neemt haar verplichtingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen zeer serieus en heeft stappen ondernomen om te zorgen voor naleving van de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Data Protection Act 2018.

Dit beleid beschrijft de principes die van toepassing zijn op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, inclusief alle persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u onze producten koopt of wanneer wij u een product of dienst leveren.

Als je iets hebt gekocht op onze website of je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in dit beleid door je een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan jou is gekoppeld, tenzij je je hebt afgemeld voor alle e-mailcommunicatie. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden automatisch van kracht op de eerste dag dat u onze website en/of diensten gebruikt, of 30 kalenderdagen nadat ze voor het eerst op onze website zijn geplaatst.

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Bambino Mio Ltd de gegevensbeheerder en daarom verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit beleid. Als u vragen heeft, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de gegevens die onderaan dit beleid staan ​​vermeld.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Persoonlijke gegevens omvatten geen gegevens waarvan uw identiteit is verwijderd of die niet zijn gekoppeld aan of gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (anonieme gegevens).

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw contactgegevens en demografische informatie. We kunnen de persoonlijke gegevens die u verstrekt aanvullen met informatie die we ontvangen van onze serviceproviders, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie en/of andere derde partijen, inclusief openbaar beschikbare persoonlijke gegevens die u openbaar hebt gedeeld via een platform zoals Facebook of Twitter.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen uw naam, factuur- en/of verzendadres, e-mailadres, IP-adres, land, taal, telefoonnummer, de uitgerekende datum van uw baby/D.O.B, details van uw eerdere bestellingen en/of correspondentie met ons, uw communicatie- en marketingvoorkeuren, interesses, feedback en antwoorden op enquêtes, opmerkingen en productrecensies. U kunt deze informatie verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of LiveChat. Als u een product bij ons koopt, worden uw creditcard-/betaalkaartgegevens niet door ons bewaard of opgeslagen, maar verzameld door onze externe betalingsverwerkers, die gespecialiseerd zijn in het veilig online vastleggen en verwerken van creditcard-/betaalkaarttransacties.

We kunnen ook met behulp van cookies technische en gebruiksgegevens verzamelen, inclusief browser- en apparaatinformatie en informatie over welke pagina's worden bezocht en wanneer. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Houd er rekening mee dat wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, we mogelijk niet in staat zijn het contract uit te voeren dat we hebben of zijn proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u te voorzien van producten of informatie die u aanvraagt). In dit geval is het mogelijk dat we een door u geplaatste bestelling moeten annuleren, maar we zullen u op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Verwerk bestellingen die u heeft ingediend bij het uitvoeren van ons contract met u;
 • Behandelen van deelname aan een prijsvraag, voor ons legitieme belang bij het beheren van prijsvragen, inclusief communicatie met deelnemers en prijswinnaars;
 • Onze verplichtingen nakomen die voortvloeien uit contracten die door u en ons zijn aangegaan (of binnenkort zullen worden aangegaan), inclusief het verwerken van bestellingen, het leveren van producten aan u en anderszins met u communiceren over de status van uw bestelling;
 • Uw mening of opmerkingen vragen over de diensten en producten die we leveren, voor ons legitieme belang bij het begrijpen van onze klanten, het ontwikkelen van ons bedrijf en het informeren van onze marketingstrategie;
 • U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze diensten, in verband met de uitvoering van ons contract met u, en voor ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat onze klanten op de hoogte zijn van dergelijke wijzigingen;
 • Om u mededelingen te sturen waarom u hebt verzocht, of om te reageren op vragen die u hebt gesteld voordat u een contract met ons aanging of als gevolg van een dergelijk contract;
 • U berichten sturen die voor u interessant kunnen zijn - dit kunnen exclusieve aanbiedingen, nieuws, enquêtes en evenementen van Bambino Mio zijn waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor uw gebruik van onze producten. Dit zal worden uitgevoerd met uw gedocumenteerde toestemming. U hebt het recht om uw toestemming voor marketingcommunicatie op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen;
 • Meet of begrijp de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden, en om u relevante advertenties te leveren, die kunnen zijn gebaseerd op uw activiteit op onze website, voor ons legitieme belang bij het laten groeien en ontwikkelen van ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten;
 • Suggesties en aanbevelingen doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren, die kunnen zijn gebaseerd op uw activiteit op onze website, voor ons legitieme belang bij het laten groeien en ontwikkelen van ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten;
 • Een sollicitatie verwerken;
 • Personaliseer uw gebruik van de website, door middel van inhoud en lay-out van onze website, in overeenstemming met onze legitieme belangen;
 • Beheer onze website en voor interne bedrijfsadministratie en -activiteiten, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, website-analyse, systeemonderhoud, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden. Dit is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang bij het runnen van ons bedrijf, het verbeteren van onze website, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie, verkoop of groepsherstructurering, en voor compliance met onze wettelijke verplichtingen;
 • Herstel een fout met onze website die door u aan ons is gemeld;
 • Doorgaan met onze inspanningen om de site veilig en beveiligd te houden;
 • Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan we zijn onderworpen, inclusief het voorkomen van misdaad.

We kunnen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ook gebruiken wanneer dit anders noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

We verwerken ook gebruiksgegevens in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden en om onze website te verbeteren. We verzamelen, gebruiken en delen geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor elk doel. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie.Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring

Waar we persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang, zoals uiteengezet in dit Beleid, betekent legitiem belang het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service en de beste en meest veilige ervaring. We zorgen ervoor dat we mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

We herzien onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens regelmatig. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bewaren uw persoonlijke gegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de relevante activiteit, of zolang als is uiteengezet in een relevant contract dat u met ons heeft. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derden en we zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere gelieerde organisaties om namens ons taken uit te voeren en diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u onze marketing-e-mails te sturen). Wanneer we echter externe serviceproviders gebruiken, maken we alleen de persoonlijke gegevens bekend die nodig zijn om de service te leveren en we hebben een contract dat hen verplicht om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en deze niet te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden . U kunt er zeker van zijn dat we uw persoonlijke gegevens niet zullen vrijgeven aan derden buiten het Bambino Mio-netwerk zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons hierom heeft verzocht, of we wettelijk verplicht zijn dit te doen, voor bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken voor de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, werknemers, werknemers, klanten, leveranciers en anderen.Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven of organisaties met het oog op het verminderen van het kredietrisico of het voorkomen van fraude of andere vormen van misdaad

Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, zullen persoonlijke gegevens over onze klanten een van de overgedragen activa zijn.

Wanneer u onze beveiligde betaalpagina's gebruikt, wordt uw betaling verwerkt door een externe betalingsverwerker (zoals WorldPay, PayPal of Global-e ), die gespecialiseerd is in het veilig online vastleggen en verwerken van creditcard-/debetkaarttransacties. Meer informatie over het privacybeleid van WorldPay vindt u hier en informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u hier. Als u vragen heeft over beveiligde transacties, neem dan contact met ons op via customercare@bambinomio.com.

Onze internationale verkoopfaciliterings- en fulfilmentpartner is Globale U.K. Limited (“Global-E”), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsregistratienummer 08632376) met statutaire zetel op 45 Leather Lane, Londen, EC1N 7TJ.

Als u producten van deze website koopt, worden uw persoonlijke gegevens door Global-E verzameld en gebruikt om uw bestelling uit te voeren en producten bij u af te leveren. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van uw gegevens door Bambino Mio. Raadpleeg het privacybeleid van Global-E voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden gebruikt.

Nauwkeurigheid van informatie en het bijwerken van uw informatie

U heeft de keuze of u informatie van ons wilt ontvangen. Als u geen direct marketingcommunicatie van ons over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u uw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te vinken op het formulier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen of door contact met ons op te nemen via customercare@bambinomio.com . U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw voorkeuren bijwerken door contact met ons op te nemen.

We zullen geen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden per telefoon of e-mail, tenzij u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen via customercare@bambinomio.com.

De juistheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die we over u hebben te bekijken en te corrigeren. Als u in de tussentijd uw e-mailadres wijzigt, of als een van de andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken onjuist of verouderd is, stuur dan een e-mail naar customercare@bambinomio.com of schrijf ons op: Bambino Mio Ltd, 12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Verenigd Koninkrijk.

U hebt het recht om:

 • Vraag om een ​​kopie van de informatie die Bambino Mio over u heeft (bekend als een 'toegangsverzoek van een betrokkene';
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit gevolgen heeft over uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden
 • Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen aan u, of aan een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Toestemming intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij informeren u als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt. U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de "uitschrijven" (of vergelijkbare) links op elk marketingbericht dat naar u is verzonden te volgen of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aankoop, product-/service-ervaring of andere transacties.

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek naar het adres dat aan het einde van dit Beleid wordt vermeld, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om uw andere rechten uit te oefenen. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

profilering

We kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om een ​​profiel van uw interesses en voorkeuren te maken, zodat we contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u relevant is en de service die we u bieden kunnen verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico's op te sporen en te verminderen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd. Dit beleid is alleen van toepassing op onze website (www.bambinomio.com)‚ dus we raden u aan de privacyverklaringen op de andere websites die u bezoekt te lezen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs niet als u deze bezoekt via links van onze website.

Bovendien, als u naar onze website linkt vanaf een site van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren en beheerders van die site van derden en raden wij u aan het beleid van die derde te controleren -feestsite

16 of jonger

We vinden het belangrijk om de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger te beschermen. Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder/voogd wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt.

Uw gegevens overdragen buiten Europa

Als onderdeel van de diensten die u via deze website worden aangeboden, kunnen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare gegevensbeschermingswetten als het VK. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Als we uw persoonlijke gegevens op deze manier buiten de EER overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit beleid.

Als u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen om u van die diensten te kunnen voorzien.

contact met ons opnemen

Onze volledige contactgegevens zijn:

De functionaris voor gegevensbescherming
Bambino Mio Ltd
12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0) 1604 883 777

E-mail: customercare@bambinomio.com

klachten

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen de kans te krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

beoordeling van dit beleid

We evalueren dit beleid regelmatig. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 augustus 2019.

wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat het ons weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webtoepassing kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken verkeerslog-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Dit kan ervoor zorgen dat u de website niet volledig kunt benutten.

Momenteel gebruiken we cookies op deze website om het aantal bezoekers te tellen en te begrijpen hoe we onze bezoekers en klanten beter van dienst kunnen zijn.We kunnen verschillende plug-ins of extensies installeren en gebruiken die de ervaring van het gebruik van deze website helpen verrijken, en die ook aanvullende cookies kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te controleren hoe succesvol elke plug-in of extensie is, of om verder te tellen hoe vaak een plug-in of extensie wordt gebruikt Op deze manier kunnen die providers de effectiviteit van hun oplossingen meten en wijzigingen aanbrengen om hun producten te verbeteren.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert anonieme (statistische) informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van de website. Google slaat deze informatie op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy

Hieronder vindt u een volledige lijst van cookies die we momenteel op deze website gebruiken op het moment van schrijven van deze update:

__utma, __utmb, __utmc, __utmz = van Google Analytics. Deze cookies worden in de webbrowser van een bezoeker geïnstalleerd wanneer deze ermee instemt dat cookies op hun webtoegangsapparaat worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We kunnen de resulterende gegevens vervolgens gebruiken om rapporten te genereren die ons kunnen helpen de website-ervaring te verbeteren. Deze cookies verzamelen anoniem gegevens; de resulterende informatie stelt ons in staat om het aantal bezoekers te identificeren dat naar de website is gekomen, waar bezoekers vandaan komen en welke webpagina's bezoekers hebben bekeken terwijl ze op onze website waren.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door te klikken op: "Extra" > "Internetopties" > "Privacy" en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met behulp van de schuifkiezer. Deze keuze zal echter een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze.

De meeste browserbedrijven geven instructies over het uitschakelen van cookies op hun websites. De meest populaire browserbedrijven staan ​​hieronder vermeld;

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari (OS X) (Apple Mac, enz.)
 • Apple Safari (IOS) (iPhone, iPad)
 • Google Android

Je kunt meer te weten komen over cookies op AboutCookies.org

We gebruiken cookies alleen om informatie op te slaan, zoals uw gebruikersnaam en uw sessie-ID's, zodat we uw toegang tot de site kunnen verkorten. We lezen alleen cookies uit uw cookiebestand dat daar is geplaatst via de interactie van uw webbrowser met de site.

persoonlijke gegevens

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. Bovendien is de toegang tot en het gebruik van de persoonsgegevens die we verzamelen beperkt tot onze medewerkers die de persoonsgegevens nodig hebben om een ​​specifieke functie of activiteit uit te voeren. Waar persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring, worden verantwoorde maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, streven we ernaar om alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze veilig worden behandeld. Alle gevoelige informatie (zoals creditcard-/betaalkaartgegevens) wordt gecodeerd en beschermd met 128-bits codering op SSL. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt er een slotpictogram in de zoekbalk van webbrowsers zoals Google Chrome.

Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen, en u doet dit op eigen risico.U accepteert de inherente beveiligingsimplicaties van online handelen via internet en stelt ons niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de beveiliging, tenzij we nalatig of opzettelijk in gebreke zijn gebleven. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, doen we ons best om de beveiliging ervan op onze systemen te waarborgen .

In het geval van communicatie per e-mail dient u er rekening mee te houden dat, aangezien e-mails momenteel niet versleuteld zijn (en daarom kunnen worden onderschept door derden) en aangezien de identiteit van de afzender niet kan worden bevestigd, u GEEN beveiliging moet verstrekken details per e-mail en dient u te voorkomen dat u ons persoonlijke gegevens per e-mail verstrekt. We zullen u geen persoonlijke gegevens per e-mail verstrekken.

communicatie

In het geval van communicatie per e-mail dient u er rekening mee te houden dat, aangezien e-mails momenteel niet versleuteld zijn (en daarom kunnen worden onderschept door derden) en aangezien de identiteit van de afzender niet kan worden bevestigd, u GEEN beveiliging moet verstrekken details per e-mail en dient te voorkomen dat u ons persoonlijke gegevens per e-mail verstrekt. We zullen u geen persoonlijke gegevens per e-mail verstrekken.

Als je de site gebruikt, vragen we je om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je contactgegevens en demografische informatie. We kunnen de informatie die u verstrekt aanvullen met informatie die we ontvangen van onze Service Providers en/of andere derde partijen.

In het geval dat u een kopie wilt zien van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, schrijf dan naar: The Data Protection Officer, Bambino Mio Ltd, 12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Verenigd Koninkrijk.

We zullen alle Persoonsgegevens met betrekking tot u wijzigen of verwijderen die onjuist of niet relevant blijken te zijn in overeenstemming met de wet. Als u op de hoogte bent van wijzigingen die in uw persoonlijke gegevens moeten worden aangebracht, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via +44 (0) 1604 883 777 of customercare@bambinomio.com .

.